Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari-december 2010, i löpande priser: Stark återhämtning i utrikeshandeln

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:50 CET

Under 2010 ökade den svenska exporten med 14 procent och importen med 17 procent jämfört med året innan. Exporten och importen av vägfordon och mineralvaror ökade kraftigt.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december till 1 136 miljarder kronor. Det är en ökning med 14 procent jämfört året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 17 procent och uppgick till 1 066 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 70 miljarder.  År 2009 var handelsnettot 84 miljarder kronor.

Sveriges export var fortsatt stark under det fjärde kvartalet 2010. Exporten ökade med 20 procent vilket är en högre ökningstakt än tidigare kvartal. Importen ökade med 16 procent under fjärde kvartalet vilket är en något lägre ökning än för tredje kvartalet.

Detaljerade uppgifter för januari-december 2010:
Exporten till USA ökade kraftigt
Sveriges export till EU-27 ökade med 12 procent medan importen därifrån ökade med 15 procent. Exporten till euroländerna ökade även den med 12 procent och importen därifrån med 16 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 12 procent och till Storbritannien med 14 procent medan exporten till Danmark ökade med 2 procent. Importen från Tyskland och Storbritannien ökade båda med 18 procent samtidigt som importen från Danmark steg med 8 procent. Importen från Estland ökade med hela 71 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 10 procent och importen därifrån med 27 procent. Exporten till Norge ökade med 7 procent samtidigt som importen från Norge steg med 17 procent. Exporten till Ryssland ökade med 49 procent och importen därifrån med 61 procent.

Exporten till Asien ökade med 15 procent medan importen därifrån ökade med 29 procent. Exporten till Kina ökade med 14 procent samtidigt som importen därifrån steg med 25 procent.

Exporten till USA ökade med 31 procent medan importen därifrån sjönk med 3 procent.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309040.aspx

Ökad export av vägfordon och mineralvaror

Exporten av verkstadsvaror ökade med 16 procent. Inom detta varuområde steg vägfordon med 31 procent. Samtidigt ökade exporten av mineralvaror med 38 procent och skogsvaror med 5 procent. Kemivaror ökade med 4 procent och exporten av energivaror steg med 31 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 9 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309040.aspx

Importen av personbilar ökade 38 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 20 procent. Inom detta varuområde steg vägfordon och dess undergrupp personbilar med 36 respektive 38 procent. Mineralvaror steg med 32 procent. Energivaror steg med 36 procent och övriga varor steg med 3 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309040.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-28 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Ari Mansikkaviita
Tfn 08-506 941 51
E-post ari.mansikkaviita@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.