Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari-december 2012, i löpande priser: Utrikeshandeln minskade 4 procent förra året

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:58 CET

Under 2012 minskade såväl den svenska exporten som importen med 4 procent. Minskad handel inom varuområdet verkstadsvaror bidrog till stor del till nedgången.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2012 till 1 169 miljarder kronor. Det är en minskning med 4 procent jämfört med året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 4 procent till 1 101 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 68 miljarder. År 2011 var handelsnettot 64 miljarder kronor.

Under det fjärde kvartalet minskade Sveriges export med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Under det tredje kvartalet minskade exporten med 8 procent efter att ha varit oförändrad under de två första kvartalen. Importen minskade med 7 procent under det fjärde kvartalet efter en minskning på 6 procent under det tredje kvartalet.

Detaljerade uppgifter för januari-december 2012:

Importen från Tyskland minskade 9 procent

Sveriges export till EU-27 minskade med 2 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna minskade med 3 procent och importen därifrån med 8 procent. Bland EU-länder minskade exporten till Tyskland med 4 procent medan exporten till Storbritannien ökade med 6 procent. Exporten till Danmark var oförändrad. Importen från Tyskland minskade med 9 procent och från Danmark med 1 procent samtidigt som importen från Storbritannien steg med 6 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 1 procent medan importen därifrån minskade med 2 procent. Exporten till Norge ökade med 5 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 3 procent. Exporten till Ryssland minskade med 14 procent och importen därifrån med 8 procent.

Exporten till Asien minskade med 9 procent medan importen därifrån minskade med 3 procent. Exporten till Kina minskade med 5 procent samtidigt som importen därifrån steg med 1 procent.

Exporten till USA minskade med 2 procent medan importen därifrån ökade med 2 procent.

(se tabell)

Elektronik/telekom minskade 16 procent

Exporten av verkstadsvaror minskade med 9 procent. Inom detta varuområde minskade elektronik/telekom med 16 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 8 procent och skogsvaror med 4 procent. Exporten av kemivaror var oförändrad medan exporten av energivaror steg med 21 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 7 procent.

(se tabell)

Importen av vägfordon minskade 12 procent

Importen av verkstadsvaror minskade med 8 procent. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 12 procent. Mineralvaror minskade med 15 procent. Inom detta varuområde minskad järn och stål med 21 procent. Energivaror steg med 10 procent varav råolja steg med 21 procent. Övriga varor minskade med 1 procent.

(se tabell)

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-05-28 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
Tfn 08-506 941 51
E-post ari.mansikkaviita@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72