Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari-september 2010, i löpande priser: Fortsatt återhämtning i utrikeshandeln

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:44 CET

Under de tre första kvartalen i år ökade den svenska exporten med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Importen steg samtidigt med 17 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september 2010 till 830 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 procent jämfört med januari-september 2009. Samtidigt ökade varuimporten med 17 procent och uppgick till 782 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 48 miljarder. För motsvarande period 2009 uppgick handelsnettot till 72 miljarder kronor.

Sveriges export var betydligt starkare under det tredje kvartalet jämfört med de två tidigare i år. Efter en ökningstakt på 10 procent under det första halvåret steg exporten med 17 procent under det tredje kvartalet. Importen ökade 19 procent under tredje kvartalet medan importen steg med 16 procent under de två första kvartalen, jämfört med samma period förra året.

Detaljerade uppgifter för januari-september 2010:
Kraftigt ökad import från Sydkorea

Sveriges export till EU-27 ökade med 11 procent medan importen därifrån ökade med 15 procent. Exporten till euroländerna ökade även den med 11 procent och importen därifrån med 17 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 12 procent och till Storbritannien med 16 procent medan exporten till Danmark ökade med 1 procent. Importen från Tyskland och Storbritannien ökade med 19 respektive 21 procent samtidigt som importen från Danmark steg med 6 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 9 procent och importen därifrån med hela 31 procent. Exporten till Norge ökade med 8 procent samtidigt som importen från Norge steg med 16 procent. Exporten till Ryssland ökade med 33 procent och importen därifrån med 84 procent.

Exporten till Asien ökade med 10 procent medan importen därifrån ökade med 27 procent. Exporten till Kina ökade med 12 procent samtidigt som importen därifrån steg med 21 procent. Importen från Sydkorea steg med 165 procent och därmed klättrade Sydkorea upp till Sveriges fjortonde största importland. Importökningen bestod främst av elektrovaror, telekom.

Exporten till Amerika ökade med 28 procent medan importen därifrån steg med 1 procent. Exporten till USA ökade med 28 procent medan importen därifrån sjönk med 5 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304199.aspx

Exporten av energivaror ökade 37 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 12 procent. Samtidigt ökade exporten av mineralvaror med 39 procent och skogsvaror med 5 procent. Kemivaror ökade med 4 procent och exporten av energivaror steg med 33 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 6 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304199.aspx

Ökad import av elektrovaror, telekom
Importen av verkstadsvaror ökade med 19 procent. Inom denna grupp så steg elektrovaror, telekom med 21 procent. Mineralvaror steg med 38 procent, av dessa steg importen av järn och stål med 56 procent. Energivaror steg med 42 procent och övriga varor steg med 2 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304199.aspx

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-29 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Andreas Stenberg
Tfn 08-506 943 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.