Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari-september 2011, i löpande priser: Svagare utrikeshandel tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:38 CET

Under perioden januari-september i år ökade den svenska exporten med 10 procent och importen med 8 procent jämfört med samma period året innan. Under tredje kvartalet var ökningstakten något svagare, exporten steg med 8 procent och importen med 5 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september 2011 till 912 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period  året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 8 procent och uppgick till 847 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 65 miljarder. Motsvarande siffra för samma period 2010 var 47 miljarder kronor.

Både Sveriges export och import utvecklades svagare under det tredje kvartalet jämfört med de två tidigare kvartalen i år. Efter en ökningstakt på 11 procent under det första halvåret steg exporten med 8 procent under det tredje kvartalet. Importen ökade med 5 procent under det tredje kvartalet jämfört med en ökning på 10 procent under det första halvåret.

Detaljerade uppgifter för januari-september 2011:
Exporten till USA minskade
Sveriges export till EU-27 ökade med 8 procent medan importen därifrån ökade med 11 procent. Exporten till euroländerna ökade med 9 procent och importen därifrån med 12 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 9 procent och till Storbritannien med 2 procent medan exporten till Danmark minskade med 1 procent. Importen från Tyskland ökade med 11 procent och från Storbritannien med 15 procent samtidigt som importen från Danmark steg med 4 procent.

Både exporten till övriga Europa och importen därifrån ökade med 9 procent. Exporten till Norge minskade med 1 procent medan importen därifrån steg med 5 procent. Exporten till Ryssland ökade med 53 procent och importen därifrån med 15 procent.

Exporten till Asien ökade med 19 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent. Exporten till Kina ökade med 15 procent samtidigt som importen därifrån steg med 3 procent.

Exporten till USA minskade med 4 procent medan importen därifrån minskade med 1 procent.
För tabell, se här!


Exporten av vägfordon ökade med 28 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 17 procent. Inom detta varuområde steg vägfordon med 28 procent. Samtidigt ökade exporten av mineralvaror med 18 procent och energivaror med 10 procent. Skogsvaror och övriga varor steg med 1 respektive 2 procent. Kemivaror minskade med 5 procent. Inom detta varuområde föll läkemedel med 14 procent.
För tabell, se här!


Importen av maskiner ökade med 14 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 8 procent. Inom detta varuområde steg maskiner med 14 procent och vägfordon med 11 procent. Energivaror steg med 15 procent. Inom detta varuområde steg råolja med 21 procent. Mineralvaror ökade med 12 procent. Kemivaror ökade med 5 procent och skogsvaror med 1 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 4 procent.
För tabell, se här!


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-29 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72