Statistiska centralbyrån, SCB

Exporten ökade 13 procent i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:36 CET

Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2006, i löpande priser:

Exporten ökade 13 procent i oktober

Den svenska varuexporten uppgick under oktober 2006 till 99,0 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 88,4 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 10,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 10,6 miljarder kronor under oktober 2006 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För oktober 2005 var överskottet 10,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under oktober 2006 uppgick till 99,0 miljarder kronor och varuimportens till 88,4 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 13 procent medan importen ökat med 14 procent jämfört med oktober 2005. Antalet vardagar under oktober 2006 var en mer jämfört med oktober 2005.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 2,2 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 11,3 miljarder kronor för oktober 2006 jämfört med 11,1 miljarder för september 2006. För augusti 2006 var motsvarande värde 10,9 miljarder.

Handelsnettot för januari - oktober gav ett överskott på 127 miljarder
Hittills under året (januari-oktober 2006) har värdet av varuexporten ökat med 12 procent medan varuimporten värdemässigt har ökat med 14 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 896,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 769,3 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-oktober 2006 gav därmed ett överskott på 127,3 miljarder kronor. För motsvarande månader 2005 noterades ett överskott på 122,3 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2004-2006 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183842.asp

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183842.asp


Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-12-28 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se
Erik Eklund
Tfn 08-506 943 07
E-post erik.eklund@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.