Statistiska centralbyrån, SCB

Exporten ökade 7 procent

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:34 CEST

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2005:

Exporten ökade 7 procent

Den svenska varuexporten uppgick under september 2005 till 88,2 miljarder kronor och varuimporten till 72,6 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 15,6 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 15,6 miljarder kronor under september 2005. För september 2004 var överskottet 14,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september 2005 uppgick till 88,2 miljarder kronor och varuimportens till 72,6 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 7 procent medan varuimporten värdemässigt ökat med 6 procent jämfört med september 2004. Antalet vardagar under september 2005 var oförändrat jämfört med september 2004.

Handeln med länder utanför EU gav under september 2005 ett överskott på 14,9 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 0,7 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,5 miljarder kronor för september 2005 jämfört med 12,5 miljarder för augusti 2005. För juli 2005 var motsvarande värde 12,6 miljarder.

Handelsnettot för januari-september 2005 gav ett överskott på 117,0 miljarder kronor
Hittills under året (januari-september 2005) har värdet av varuexporten ökat med 6 procent medan varuimporten värdemässigt har ökat med 10 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 709,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 592,4 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-september 2005 gav därmed ett överskott på 117,0 miljarder kronor. För motsvarande månader 2004 noterades ett överskott på 129,2 miljarder kronor.


Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____148763.asp

Definitioner och förklaringar

De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (SM) på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-11-25 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Erik Eklund
Tfn 08-506 943 07
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.