Sveriges Ingenjörer

Exportföretag brister i strategi

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:56 CET

Kompetensutveckling ses sällan som en strategisk fråga för svenska företagsledningar och fungerar därför dåligt, enligt en undersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland lokala klubbordföranden. Bara 4 procent anser att kompetensutvecklingen fungerar mycket bra på företaget.

– Det är oroväckande, särskilt när det gäller exportindustrin. Om svenska företag ska vara konkurrenskraftiga, inte minst internationellt, måste de ha en genomtänkt strategi och systematiskt inventera behovet av kompetensutveckling, säger Mari-Ann Hjulbäck, förhandlingsdirektör på Sveriges Ingenjörer.

Inom privat sektor svarar drygt hälften att kompetensutvecklingen på arbetsplatsen fungerar dåligt och endast 4 procent att den fungerar mycket bra. Allra sämst betyg får exportföretagen. Orsaken till brister i kompetensutvecklingen är främst bristande strategi från företagsledningen.

Inom offentlig sektor svarar i stället drygt 60 procent att kompetensutvecklingen fungerar bra. När den inte gör det är orsaken främst brist på tid och/eller pengar.

På frågan om kompetensutveckling ses som en strategisk fråga för företagsledningen svarar 41 procent ja och 44 procent nej, inom privat sektor.
På den offentliga sidan överväger ja-svaren, 55 procent.

– Här finns ett klart samband, säger Mari-Ann Hjulbäck. I företag där ledningen ser utveckling av kompetensen som en strategisk fråga fungerar det bra. Och tvärtom – där det fungerar dåligt ser inte företaget kompetensutveckling som en strategisk fråga.

För mer information:

Mari-Ann Hjulbäck, förhandlingsdirektör, 08-613 81 50, 070-853 13 14

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef, 070-630 78 41