Exporttjänsteföretagen

Exportkonsulter bildar branschförening

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 11:37 CEST

Svensk välfärd bygger på att vi har framgångsrika exportföretag. Den ökade globala konkurrensen ställer högre krav på svenska företag att både behålla och öka sina internationella marknadsandelar. För att lyckas behöver de professionell rådgivning och operativ hjälp - detta erbjuder medlemmarna i Exporttjänsteföretagen.


För att öka svensk export kommer föreningen driva tre övergripande frågor:


1. Konkurrens på lika villkor
Ett område som ofta debatteras är statens monopol inom exporttjänster. Statens subventioner snedvrider konkurrensen vilket medför att våra medlemsföretag inte kan konkurrera på lika villkor. Branschföreningen vill driva frågan om ökad valfrihet för svenska företag vid köp av subventionerade exporttjänster.


2. Exponera medlemsföretagen
Vi skapar en hemsida där svenska företag enkelt kan hitta föreningens medlemmar. Hemsidan tar upp de frågor som föreningen driver och svenska företag kan även söka information om medlemsföretagen och vad de konkret hjälper till med. Hemsidans adress är www.exporttjanster.se


3. Samarbete med myndigheter och organisationer
Vi avser att samverka tillsammans med myndigheter och organisationer såsom Exportrådet, EKN, Swedfund, ALMI, Handelskammare och liknande med syftet att nyttja och stärka varandras kompetens och nätverk för att öka svensk export. Det kan vara aktiviteter som seminarier, event, affärsresor och liknande.

För mer information om Exporttjänsteföretagen, kontakta någon i styrelsen:


Krister Widström, ordförande, 070-526 7991. krister.widstrom@newtrademarkets.se
Anders Bergström, ledamot, 073-962 4071, anders.bergstrom@globalconsulting.se
Ola Gejde, ledamot, 070-568 5770, ola.gejde@diamon.se
Kristina Linhardt, ledamot, 070-930 5020, kristina.linhardt@exporthuset-nifab.se
Andrej Scepanski, ledamot, 070-755 28720, info@artisma.se

Branschföreningen Exporttjänsteföretagens medlemmar erbjuder tjänster som underlättar framgångsrik internationalisering såsom marknadsundersökningar, marknadsetablering (partnersökningar, bolagsbildning, företagsförvärv etc.), försäljning/kundbearbetning, sourcing, administrativ support (redovisning, löner etc.), juridisk rådgivning, skatterådgivning, bemanning (rekrytering och uthyrning av personal), kapitalanskaffning.

Läs mer på www.exporttjanster.se