Exportrådet

Exportrådet kartlägger affärsklimatet i Östersjöregionen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:08 CET

Exportrådet, med kontor i 35 länder, har en unik möjlighet att kartlägga internationella marknader och affärsmöjligheter för svenska företag. Under hösten 2003 har Exportrådet genomfört en studie om affärsklimatet i Ryssland, Ukraina, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Studien visar bland annat att en etablering i Baltikum ofta är enklare än i Polen, Ryssland eller Ukraina. Mobiltelefoni och Internet fungerar utmärkt i alla sex länder. Brottsligheten upplevs inte som något större problem i något av länderna. Faktauppgifter som dessa kan vara av avgörande betydelse när ett företag bestämmer sig för att bearbeta en utländsk marknad.

Rapporten tar även upp frågor om lagstiftning, ekonomi, finansiering, etableringsvillkor, förutsättningar för handel och investeringar i regionen samt specifika förhållanden för de sex länderna.

Jan Carlborg, vVD på Exportrådet, kommer att presentera studien på ett seminarium den 8 december 2003.

Studien bygger på intervjuer och en enkät som har besvarats av 318 beslutsfattare i svenskrelaterade företag med verksamhet i regionen.


Redaktionen är välkommen enligt följande:
Tid: Måndagen den 8 december 2003, kl. 13.00
Plats: Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: press@swedishtrade.se

Program:
13.00 - 13.30 Östersjöregionen - ekonomiskt klimat och utvecklingstrender
Jan Carlborg, vVD Exportrådet
13.30 - 14.00 Case study - Lennart Wiberg, SCS Målningssystem AB berättar om erfarenheter i samband med företagets etablering i Ryssland
14.00 - 17.00 Konsultationer med- handelssekreterare: Nore Kamoun, Ryssland, Johan Holmberg, Polen, Tatiana Byrka, Ukraina, Petra Martinsson, Estland, Stig Friberg, Lettland och Mantas Zalatorius, Litauen

För ytterligare information kontakta:
Johan Snellman, Marknadsplats Östersjön, Exportrådet, tel. 08-783 85 09, 0708-83 8509
Ruth Hefner, Marknadsplats Östersjön, Exportrådet, tel. 08-783 85 29, 0708-83 95 29
Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel. 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.