Exportrådet

Exportrådet presenterar Exportchefsindex för fjärde kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:07 CET

Den svenska exporten fortsatte att utvecklas positivt tredje kvartalet, visar SCB:s utrikeshandelsstatistik. I löpande priser ökade varuexporten med 16 % jämfört med motsvarande period 2009, samtidigt som exportpriserna uppskattas ha ökat med 1 %. Samtidigt visar tillgänglig statistik från många länder på en inbromsning i industrikonjunkturen.
Under de senaste två veckorna har exportcheferna intervjuats för att mäta den aktuella exporttemperaturen. Exportchefsindex ger en bild av hur såväl försäljningen som det aktuella efterfrågeläget ser ut, inklusive en bedömning på upp till tre månaders sikt, alltså fram till och med januari nästa år.

- Den här mätningen påbörjades i slutet av oktober och avslutades förra veckan. Vi får en aktuell bild av om de tendenser till inbromsning som skedde efter sommaren har fortsatt eller om vi kan se fram emot att exportkonjunkturen åter tar fart, säger Mauro Gozzo, Exportrådets chefekonom. Av alldeles stort intresse är att se om vi fått något skifte i hur efterfrågan förändrats mellan världens olika regioner. I förra exportchefsindex var det en övervikt av företag som såg fram emot en förstärkt efterfrågan från i princip alla världens regioner. Det var dock bara i Asien som en majoritet av företagen då bedömde att efterfrågan var på väg upp.
Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorder-stocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster.

Det är den trettonde mätningen som görs och vi kan därmed presentera en tidsserie över 13 kvartal.

Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo.
Tid: onsdag den 17 november kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@swedishtrade.se

Välkommen!
___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel. 08-588 66 035
Jakob Broström, Corporate Communications Exportrådet tel. 08-588 64 04

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.