Exportrådet

Exportrådet presenterar Exportchefsindex för första kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:39 CET

Den svenska exporten fortsatte att förstärkas fjärde kvartalet visar SCB:s utrikeshandelsstatistik. I löpande priser ökade varuexporten med 20 procent, jämfört med motsvarande period 2009, samtidigt som exportpriserna uppskattas ha ökat med drygt 1 procent. Tjänsteexportens utfall föreligger ännu inte. Exportchefsindex ligger före och anger såväl nuläget i exportföretagen som en bedömning av efterfrågeläget på tre månaders sikt.

- Den här mätningen påbörjades den 31 januari och avslutades den 11 februari. Förra exportchefsindex i november indikerade fortsatt tillväxt, men ändå ett dämpat utfall. Det intressanta är om det var tillfälligt eller ett trendbrott nedåt, säger Mauro Gozzo, Exportrådets chefekonom. Av alldeles särskilt intresse är att se om vi fått något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra exportchefsindex var det en övervikt av företag som såg fram emot en förstärkt efterfrågan från i princip alla världens regioner med starkast siffror från Asien.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorder-stocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster.

Det är den fjortonde mätningen som görs och vi kan därmed presentera en tidsserie över 14 kvartal.

Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo.

Tid:
Torsdagen den 17 februari kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@swedishtrade.se

Välkommen!
___________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel. 08-588 66 035
Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet tel. 076-114 77 94

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor