Exportrådet

Exportrådets marknadsöversikt december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:01 CET

Återhämtningen i världsekonomin spred sig tredje kvartalet, men är alltjämt trög på många håll. De siffror som fortsatt att komma in för 2009 visar att svensk export drabbats av ett oerhört kraftigt bakslag. Det tredje kvartalet visade på en nedgång i fasta priser på 14,1 % för exporten av varor och tjänster jämfört med motsvarande kvartal 2008 och -15,1 % för de tre första kvartalen tillsammans. Förutom att det gör 2009 till det svagaste exportåret sedan 1946 så är det också sämre än genomsnittet för Västeuropa. Det är framför allt sammansättningen av svensk export med ett stort innehåll av investeringsvaror som fått de negativa effekterna.

Internationellt har återhämtningen i Asien utanför Japan tilltagit i styrka och åtskilliga länder har hämtat in hela nedgången från krisen. För Västeuropa, USA och Japan är än så länge återhämtningen blygsam och för några länder har den inte ens påbörjats.

-          Hur stark blir återhämtningen?

-          Blir den uthållig?

I Exportrådets sista marknadsöversikt för i år kommer vi att försöka besvara de här frågorna  och vilka konsekvenser det får för svensk export. Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo kommer på ett pressmöte torsdagen den 17 december att presentera en ny internationell konjunkturprognos som sträcker sig till och med år 2011. I Exportrådets makroanalys bevakar vi 38 länder och det är utvecklingen i dessa länder som ligger till grund för vår syn på världsekonomin och svensk export. På grundval av den bedömningen presenteras även en prognos för svensk export för år 2010 och 2011 samt marknadsutsikterna per region.

 

Välkommen!

 

Tid: Torsdagen den 17 december kl. 10.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@swedishtrade.se

_________________________________________________________________________

 

För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel. 08-588 660 35, 070-883 85 28

Caroline Karlsson, presskontakt Exportrådet tel. 08-588 662 07, 076-114 77 94


Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i närmare 60 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 550 miljoner kronor.