Exportrådet

Exportrådets marknadsöversikt september 2010

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 11:37 CEST

Första halvåret har kännetecknats av stark tillväxt i Kina, Indien, Brasilien, övriga Asien och ett flertal andra tillväxtekonomier. Återhämtningen i USA har samtidigt dämpats, medan ekonomin i Västeuropa efter ett svagt fjärde kvartal i fjol åter tog fart under andra kvartalet. Den senaste tiden har tillväxten visat tecken på att dämpas i flertalet tillväxtekonomier. Tillsammans med svagheten i USA och Japan har det skapat en osäkerhet om vart konjunkturen är på väg.

2009 blev ett mörkt år för svensk export med det svagaste utfallet sedan 1946. Första halvåret 2010 innebar en återhämtning i och med att exporten av varor och tjänster ökade med 8,7 % i fasta priser från motsvarande period 2009. Det var snabbare än de flesta andra länder i Västeuropa, men betydligt långsammare än Tyskland som uppvisade stora exportframgångar. Statistiken över varuexporten visar att Sverige hade svårt att hänga med i den snabbt ökande importefterfrågan från Asien.

I Exportrådets marknadsöversikt för september kommer Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo att presentera en ny internationell konjunkturprognos som sträcker sig till och med år 2012. I Exportrådets makroanalys bevakar vi 38 länder och det är utvecklingen i dessa länder som ligger till grund för vår syn på världsekonomin och svensk export. Vi ska försöka besvara frågan om konjunkturen kommer att förstärkas eller om den är på väg in i en ny avmattningsfas. På grundval av den bedömningen presenteras även en prognos för svensk export för år 2010 och 2011 samt marknadsutsikterna per region.

 

Välkommen!

 

Tid: Torsdagen den 9 september kl. 10.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@swedishtrade.se

___________________________________________________________________

 

För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel. 08-588 660 35, 070-883 85 28

Caroline Westerberg, presskontakt Exportrådet tel. 08-588 662 07, 076-114 77 94 


Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.