Linköpings kommun

Extra arbetsmarknadsinsatser 2014 och 2015

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 12:00 CET

                                                                                                                   Foto: Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun kommer under 2014 och 2015 att satsa ytterligare närmare tio miljoner kronor på olika insatser för grupper som står utanför arbetsmarknaden och som befinner sig i långvarigt ekonomiskt bidragsberoende. Insatserna syftar till att rusta personer för arbetslivet och att underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Det ger 160 tidsbegränsade anställningar och 150 sommarjobb. Satsningarna gör i samarbete med arbetsförmedlingen.

Under 2013 har arbetslöshetsnivån sjunkit i Linköping. Sysselsättningen har stigit både bland vuxna och unga. Samtidigt finns det kvar grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Dit hör unga vuxna utan slutförd gymnasieutbildning, arbetslösa med långvarigt bidragsberoende och personer med funktionsnedsättning. Andelen av biståndsmottagarna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat i Linköping.

Det behövs en förnyelse av metodiken för att göra personer med långvarigt bidragsberoende anställningsbara. På uppdrag av kommunstyrelsen har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen lämnat förslag på fem olika aktiviteter och arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen.

– Linköping har ett starkt och differentierat näringsliv och en arbetsmarknad i stark tillväxt. Sysselsättningen ökar och inpendlingen ökar. Vi kan se att jobben blir fler, men att det är svårt för vissa grupper att få del av jobben. Vi behöver göra mer för dem och därför är det glädjande att vi kan verkställa ytterligare insatser tillsammans med arbetsförmedlingen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Ett par av projekten handlar om att ge unga en första arbetslivserfarenhet och dessutom möjlighet att läsa in ett avgångsbetyg från gymnasiet.

– Vi har aldrig tidigare kunnat erbjuda så många sommarjobb. Vi skapar också en viktig koppling mellan studier och arbete i ett av projekten, genom att kombinera deltidsstudier med deltidsanställningar, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

I ett projekt ska arbetslösa med långvarigt bidragsberoende få stöd med kompetenshöjande insatser med placering hos olika arbetsgivare.

– Projekt 100 är en kraftfull satsning för att rusta denna grupp för att bryta sitt bidragsberoende och komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar om ett relativt stort antal personer som inte just nu är redo för den öppna arbetsmarknaden och som inte heller Jobb- och Kunskapstorget har haft lämpliga insatser för, säger socialnämndens ordförande Niklas Borg (M).

De insatser som görs är:

Projekt 100 - anställning av 100 långtidsberoende arbetslösa.

Projekt 100 ska genomföras i nära samverkan mellan arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Syftet med projektet är att erbjuda personer som får ekonomiskt bistånd ett arbete istället för fortsatt försörjningsstöd. Målgrupp är de som har långvarigt biståndsberoende, som är registrerade som arbetslösa hos arbetsförmedlingen och som bedöms kunna rustas för att på sikt kunna bli självförsörjande. Placeringar hos arbetsgivare ska göras inom idéburen sektor, privata näringslivet, kommunala förvaltningar och bolag. Anställningstiden kan sträcka sig upp till 12 månader.

Utökning sommarjobb

En ytterligare satsning om 150 sommarjobbsplatser i kommunen för ungdomar i familjer med försörjningsstöd motsvarande den med 100 platser som genomfördes 2013. Syftet är att ge ungdomar möjlighet till ett första arbete och därmed få referenser och egen arbetslivserfarenhet.

Korta ungdomsanställningar

Jobb- och Kunskapstorget får i uppdrag att pröva korta deltidsanställningar i kombination med deltidsstudier som ett sätt att ge unga en första arbetslivserfarenhet och därigenom öka motivation för att slutföra studier. Under 2014 -15 anställs sammanlagt 60 ungdomar på halvtid i 6 månader. Anställningen ska kombineras med vuxenutbildning. Förutsättning för anställning är att den som anställs är mellan 20 och 29 år, uppbär försörjningsstöd, inte slutfört gymnasieskola samt att anställningen kan vara ett led i att slutföra utbildningen.

Svenska Migrationscentret öppnar kontor

Svenska Migrationscentret (tidigare Sverige Amerika Centret) har träffat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att öppna ett antal lokalkontor i med det dubbla syftet att skapa jobb för personer med funktionsnedsättning genom digitalisering och arkivering inom centrets verksamhetsområde. I samarbete med Linköpings kommun kommer man att kunna anordna 20 trygghetsanställningar för personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling av arbetsgivarkontakter

Jobb- och Kunskapstorget har uppdraget att genom aktiva insatser hjälpa anvisade att nå egenförsörjning. Enheten genomför nu en satsning på kompetensutveckling för att bli en bättre samarbetspartner med det lokala näringslivet. CSR (Corporate Social Responsibility) är en ökande trend inom näringslivet. Jobb- och Kunskapstorget ska utveckla sin uppsökande verksamhet hos företag som vill ta ett socialt ansvar.

Socialförvaltningen kommer att förstärka Team utreda med två tjänster under 2014-2015 och begär 2,4 miljoner kronor. Utbildningsförvaltningens insatser beräknas kosta 7,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen skjuter till de medel som behövs.

Kontaktpersoner: Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 0702-11 44 82,

kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37, socialnämndens ordförande Niklas Borg (M), telefon 0708-15 49 73 och AF-chef Peter Holmsten 010-486 44 28


 

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.