Moderaterna

Extra barnbidrag till studerande föräldrar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:32 CEST

- Vi riktar extra barnbidrag om 950 kronor per barn och månad till studerande med barn, samt till ensamstående föräldrar. En förälder som är både studerande och ensamstående kommer ifråga för båda dessa tillägg. Det är ett pricksäkert sätt att nå just de personer som behöver extra stöd för att kunna studera. Det säger moderaternas talesman i utbildningspolitik, riksdagsledamot Sten Tolgfors.

- Föräldrar har många gånger av ekonomiska skäl svårt att kunna studera. Studiemedelssystemet skall hantera kostnader som är hänförliga till studier. Att en student är förälder och har en betydande försörjningsbörda ligger vid sidan av studierna. Därför är ett riktat extra barnbidrag den bästa metoden att förbättra för studerande föräldrar.

- Fribeloppet som hindrar studenter från att arbeta skall tas bort. Reglerna i studiemedelssystemet skall vara lika för alla – ingen grupp skall på mer eller mindre godtyckliga grunder kunna få en högre bidragsnivå. Studera skall man göra för att utveckla sina kunskaper, för att få arbete och för att lyckas på arbetsmarknaden, inte för att få bidrag. Den skattereform vi moderater förslår gör det mer attraktivt att utbilda sig och arbeta för människor i vanliga yrken.