Impact Coatings AB

EXTRA BOLAGSSSTÄMMA I IMPACT COATINGS GODKÄNNER STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:13 CET

I enlighet med styrelsens beslut godkände idag Impact Coatings AB´s extra bolagsstämma att genomföra en nyemission om ca 78 mkr med företräde för Bolagets aktieägare.

Beslutet innebär att högst 2 242 926 nya aktier skall utges. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 1 mars 2010 berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till köp av en ny aktie för teckningskursen 24 kr. Teckningsperioden är 3-19:e mars. 

”Vi är mycket glada för beslutet, som godkändes av en enhällig stämma. Vi bedömer att det är ett bra tillfälle att genomföra de offensiva satsningar för att öka antalet utlevererade system som emissionen avser att finansiera” säger Impact Coatings ordförande Torsten Rosell. För mer information, kontakta Impact Coatings ordförande Torsten Rosell på 013-359952, 0705-126109 ellertorsten@impactcoatings.se

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.