Human Care HC AB (publ)

Extra bolagsstämma den 23 juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 09:15 CEST

Vid Human Cares bolagsstämma i Staffanstorp invaldes Åke Fredriksson i bolagets styrelse. Övriga ledamöter kvarstår och styrelsen består därför numera av sex ledamöter.

Styrelsen informerade om att byte av noteringsplats från Aktietorget till Stockholms-börsens O-lista beräknas ske under augusti. Exakt datum för noteringen kommer att meddelas snarast.

Vidare beslöts att vid nästa ordinarie bolagsstämma tillsätta en nominerings- och arvodeskommité.

Lund den 23 juli 2003
Styrelsen