MedicPen

EXTRA BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE STYRELSENS FÖRLAG OM ATT STÄLLA UT OPTIONER I MEDICPEN TILL GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED (GEM)

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:19 CEST

På extra bolagsstämma, den 28 oktober 2010, godkändes styrelsens förslag till beslut att emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner till GEM.

GEM ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att teckna optionerna. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i MedicPen AB under perioden 1 november 2010 till och med den 20 september 2013 för en teckningskurs om 3,50 kr per aktie.

Dagens beslut att emittera optionerna är en förutsättning för att fullfölja det i september ingångna avtalet mellan MedicPen AB och GEM, om en eller flera kapitalinjektioner i MedicPen om totalt upp till 10 Mkr under en 3-årsperiod. Avtalet är utformat som en så kallad "equity line" där MedicPen kan välja att vid ett eller flera tillfällen ropa av kapitalinjektioner. Vid varje sådant tillfälle tillförs MedicPen kapital beroende på den genomsnittliga aktiekursen under en 15-dagarsperiod samt den genomsnittligt omsatta volymen under samma period. När volymen och priset under mätperioden är definierat som ett dagsgenomsnitt äger MedicPen rätt att emittera ut aktier för det beloppet multiplicerat med en faktor upp till tio.

Väljer GEM att utnyttja dagens beslutade optioner tillförs MedicPen ytterligare 3,5 miljoner kronor.

Beslutet biträdes av samtliga de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

2010-10-28

För ytterligare information:
Cristian Hallin, VD
Telefon: 035-100800
E-post: cristan@medicpen.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida MedicPen

Om MedicPen
MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här