Allokton

Extra bolagsstämma i Allokton AB (publ) den 28 oktober ställs in

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:07 CEST

Styrelsen har, på grund av händelser utanför Bolagets kontroll, beslutat att ställa in den extra bolagsstämma i Allokton AB (publ) som skulle ha avhållits torsdagen den 28 oktober 2010.

Ett av de kontoförande institut hos vilket aktier i Allokton finns registrerade har i samband med omregistrering av förvaltarregistrerade aktier inför den extra bolagsstämman gjort en registrering som inneburit att Bolagets aktiebok per avstämningsdagen den 22 oktober 2010 är felaktig och därmed ej återger samtliga aktieägares korrekta ägande. Det är inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt åtgärda detta i tid till stämman. Bolaget har därmed efter att ha rådgjort med juridisk expertis beslutat att ställa in den extra bolagsstämman.

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.