B&B Tools AB

Extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB den 22 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:34 CET

Vid den extra bolagsstämman i Bergman & Beving AB har idag fattats beslut om ändring av bolagets firma i bolagsordningen.

Bergman & Beving AB (publ) byter följaktligen namn till B&B TOOLS AB (publ). Namnbytet avses att genomföras under fredagen den 30 mars 2007 då Bolagsverket registrerar ändringen i bolagsordningen.

"Motivet till namnbytet är att skapa en tydligare samhörighet mellan verksamheten i den av Bergman & Beving drivna industriåterförsäljarkedjan TOOLS och det börsnoterade moderbolaget", säger Stefan Wigren, VD & Koncernchef för Bergman & Beving. "Det är styrelsens bedömning att släktskapet mellan B&B TOOLS och TOOLS över tiden kommer att skapa positiva värden för kunder, aktieägare och medarbetare."

Stockholm den 22 februari 2007

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & Koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30