Biotage AB

Extra bolagsstämma i Biotage – bemyndigande till styrelsen

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 12:18 CEST

Extra bolagsstämma i Biotage har idag beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 5.700.000 stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Emission skall kunna ske för finansiering av företagsförvärv eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tiden för genomförandet av nyemission.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar mindre än 10 procent av aktiekapital och röster.

Om Biotage
Biotage är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av världens 30 största läkemedelsbolag, världens 20 största bioteknikbolag och av ledande akademiska institut. Huvudkontoret ligger i Uppsala men företaget har även kontor i USA, Japan och flera europeiska länder. Biotage har ca 250 anställda och omsatte proforma 362 MSEK i 2003. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com