Effnet AB

Extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ) godkände styrelsens beslut om nyemission

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:52 CEST

Dagens extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ) beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, samt ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier.

Villkor för nyemissionen:

  • Nyemissionen avser högst 434 672 864 aktier
  • Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje gammal aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier
  • Teckningskursen skall vara fyra öre (0,04 SEK) per aktie
  • Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17,4 MSEK före emissionskostnader

Tidsplan:

  • 23 september 2010      Publicering av prospekt
  • 27 september 2010      Sista handelsdag i aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen
  • 28 september 2010      Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen
  • 30 september 2010      Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
  • 4 okt – 13 okt 2010     Handel i teckningsrätter
  • 4 okt – 18 okt 2010     Teckningstid i nyemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0703-17 77 93; Jonas Saric, avgående CFO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0708-99 86 18, alternativt Pernilla Glännfjord, tillträdande CFO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00

OM EFFNETKONCERNEN

Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting

Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.