Enea

Extra bolagsstämma i Enea Data AB (publ) 2003-06-11

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:06 CEST

Extra bolagsstämman i Enea Data AB beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna en nyemission i bolaget.

Vid extra bolagsstämma i Enea Data AB

Beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 9 107 843,10 kronor genom nyemission av högst 182 156 862 aktier om nominellt 0,05 kronor per aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt till teckning av aktier, varvid en gammal aktie medför rätt till teckning av en ny aktie. Företrädesrätten skall utnyttjas under perioden från och med den 30 juni 2003 till och med den 18 juli 2003. Avstämningsdag skall vara den 19 juni 2003. Sista dag för handel i Eneaaktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 juni 2003.

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Ola Berglund CEO, Enea Data, 08-507 140 00, ola.berglund@enea.se
Gunilla Spongh CFO, Enea Data, 08-507 140 00, gunilla.spongh@enea.se

Enea
Med Eneas över 30 års erfarenhet av systemutveckling och kunnande inom realtidsteknik, hjälper vi våra kunder i Sverige och i övriga världen att bygga avancerade system där kvalitet, hög tillgänglighet och användbarhet är avgörande ledord. Vårt kunnande delar vi med oss genom våra produkter, tjänster och utbildningar. Med stöd i vår egenutvecklade realtidsteknologi har vi hjälpt många kunder att förverkliga sina idéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Inom Norden erbjuder Enea dessutom tjänster, utbildning och systemlösningar för verksamhetsstöd till företag, organisationer och myndigheter med höga krav på användbarhet och tillförlitlighet. Koncernen omfattar 600 anställda och finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, England och Japan. Huvudkontoret ligger i Täby, Sverige.

För mer information om Enea, besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com.