Fingerprint Cards AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINGERPRINT CARDS FÅR TA STÄLLNING TILL NY HUVUDÄGARE

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 08:49 CEST

Styrelsen för Fingerprint Cards AB kallar till extra bolagsstämma den 3 november 2005 då aktieägarna får ta ställning till styrelsens förslag att emittera 3 miljoner B-aktier till Technoimagia Sweden AB ("Technoimagia"), ett helägt dotterbolag till Technoimagia Co. Ltd, Tokyo, jämte att Technoimagia undantas från budplikten. Om stämman godkänner emissionen kommer Technoimagia samtidigt att från nuvarande huvudägaren, Lennart Carlson, förvärva 300.000 A-aktier jämte 60.000 B-aktier. I den riktade nyemissionen kommer priset att vara 7.50 kr per B-aktie innebärande att Bolaget tillförs SEK 22.500.000. Lennart Carlson kommer att behålla sin befattning som VD för Fingerprint Cards och kommer att ha ett återstående innehav av 719.500 B-aktier.

Den riktade emissionen om 3.000.000 B-aktier sker inom ramen för ett bemyndigande från ordinarie bolagsstämman 24 maj 2005. Lennart Carlsons samtida försäljning av 300.000 A-aktier jämte 60.000 B-aktier är villkorad av att den riktade emissionen av B-aktier genomföres. Technoimagia Sweden AB kommer att, om transaktionerna genomföres, inneha 50,3% av totala antalet röster och 35,94% av kapitalet i Fingerprint Cards AB. Beslutet att emittera de 3.000.000 B-aktierna till Technoimagia, jämte förslaget att detta bolag undantas från budplikten, underställes den extra bolagsstämman.

Aktiemarknadsnämnden har den 27 september 2005 medgett Technoimagia undantag från budplikten förutsatt att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman informeras om hur stor röstandel som Technoimagia skulle få genom transaktionerna och att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Om så inte skulle ske utlöses budplikt.

"Det är min starka förhoppning att stämman kommer att acceptera den föreslagna affären, som skulle säkerställa Fingerprint Cards fortsatta verksamhet som utvecklare och leverantör av avancerad biometrisk teknik. De båda bolagens teknikportföljer kompletterar varandra varigenom nya lösningar kan tas fram, inte minst identifieringslösningar för hantering av ett stort antal användare. Technoimagia känner väl till vår teknik, som kan användas i flera av deras produkter och de kan ge oss viktiga affärskontakter i Japan" säger VD Lennart Carlson, Fingerprint Cards AB.

"Vår målsättning med den föreslagna affären är att utveckla både Fingerprint Cards och Technoimagia till marknadsledande biometriföretag, som får nya kunder genom att erbjuda en överlägsen teknik, innovativa produkter och utmärkt kundservice" säger Mr Taketoshi Kashiwabara, CEO och huvudägare i Technoimagia Co. Ltd. Tokyo.

För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg


Fingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

www.fingerprint.se

Technoimagia Co. Ltd., Tokyo, har varit verksamt i biometribranschen under tio år och är främst inriktade på utveckling och försäljning av biometriska slutprodukter. Exempel på de främsta produktområdena är Match-on-Card, identifiering via web, inloggning till dator och passersystem. Bland kunderna återfinns Honda Motor, NTT-DoCoMo, Nihon Unisys, NTT-Data, Kawasaki Steel, Oki Electric, Sharp Co och Toshiba Co. Bolaget har även utvecklat en egen identifieringsalgoritm, som uppfyller internationella standards för interoperabilitet jämte kraven i Texas Instruments DSP Third Party Program. Strategiska affärspartners är Texas Instruments, Casio Computer, NTT-DoCoMo och Dai-Nippon Printing.

www.technoimagia.com


Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se