Hebi Health Care AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEBI

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 16:03 CEST

Styrelsen för Hebi Health Care AB kallar till extra bolagsstämma den 26 juni 2003 för att besluta hur likviden från bolagets emission av konvertibla skuldebrev skall disponeras.


Den extra bolagsstämman den 3 april 2003 beslutade att genomföra en emission med syftet att finansiera det planerade förvärvet Antibioticos.

Efter att säljaren Montedison hade fått ett bud som låg långt över Hebis, valde Hebis styrelse att avbryta förhandlingarna eftersom ett högre pris skulle innebära en alltför stor finansiell och affärsmässig risk.

Hebis målsättning är fortsatt att växa genom strategiska förvärv. Styrelsen rekommenderar därför den extra bolagsstämman att den del av emissionen som har tecknats används till förvärv och/eller investeringar i befintlig verksamhet.

Emissionen, inklusive intresseanmälningar, inbringade totalt 73 miljoner kronor.


Frågor besvaras av Lennart Ericsson, vice VD, tel 08 – 505 245 00.


Hebi Health Care AB (publ)

STYRELSEN