Hedson Technologies

Extra bolagsstämma i Hedson Technologies International AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:28 CEST

(Aktietorget: HEDS)

Hedson Technologies International AB avhöll under onsdagen den 29 augusti en extra bolagsstämma.

BESLUT PÅ DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Beslut om sammanläggning av aktier - omvänd splitt 1:100.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en sk omvänd splitt, genom att lägga samman aktierna i förhållande 1:100. Avstämningsdag 26 september 2007. OBS! Ändrat från tidigare angivet datum. Detta innebär att
- fredag 21/9 sista dag handel före sammanläggning
- måndag 24/9 första dag handel efter sammanläggning
- onsdag 26/9 avstämningsdag sammanläggning

Beslutet innebär att aktiens kvotvärde höjs från 0,077 kronor till 7,70 kronor.
Bolagets aktiekapital på 54 670 000 kronor fördelas därefter på 7 100 000 aktier med ett kvotvärde om 7,70 kronor per aktie.

Beslut om utgivande av konvertibel
Stämman beslutade att uppta ett konvertibelt förlagslån genom utgivning av konvertibla skuldförbindelser att erbjudas anställda och styrelseledamöter i koncernen.
Lånet skall uppgå till högst 5 MSEK med en årlig ränta om 7 %. Konverteringskursen skall vara 110 % av genomsnittliga betalkursen gånger 100 under perioden 30 augusti 2007 - 13 september 2007 (till följd av den tidigare beslutade men ännu ej vid beräkningen av konverteringskursen genomförda sammanslagningen av aktier 1:100). Lånet skall förfalla 31 december 2010 och konvertering kommer att kunna ske under perioden 1 juli 2010 -
1 oktober 2010.

Beslut om notering på OMX First North
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att före årsskiftet söka notering av bolagets aktie på OMX First North.

Hedson Technologies International AB (publ)
Mikael Lange
CEO

För mer information kontakta Mikael Lange
Telefon kontor 040-53 42 42
Mobiltelefon 070-523 15 46

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules IRT och Trisk. Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.
www.hedsontechnologies.se