Hemtex

Extra bolagsstämma i Hemtex godkände ändring av räkenskapsår

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:58 CET

Den extra bolagsstämman i Hemtex AB (publ) godkände idag styrelsens föreslag att bolagets bolagsordning (§ 10) ändras från att tidigare ha angivit att bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj - 30 april, till att framöver ange att bolagets räkenskapsår skall motsvara kalenderår (1 januari - 31 december). Omläggning sker för anpassning till gemensamt räkenskapsår inom moderbolagets koncern.

Beslutsmajoritet
Beslutet fattades med enhällig majoritet.

Ändrade rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret maj 2009 - december 2009,
publiceras tisdagen den 16 februari 2010.
Delårsrapport januari-mars 2010, publiceras den 4 maj 2010.
Delårsrapport januari-juni 2010, publiceras den 17 augusti 2010.
Delårsrapport januari-september 2010, publiceras den 9 november 2010.

För information om kommande rapporter hänvisas till kalendariet under Investor Relations på www.hemtex.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Svensson, ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69, eller
Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 213 butiker i december 2009, varav 146 i Sverige, 39 i Finland, 12 i Danmark, 12 i Norge, 2 i Estland och 2 i Polen. Av butikerna är 188 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på
hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,39 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 juli 2009 till totalt 1,35 miljarder