Karo Bio AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:58 CEST

Företrädesemission godkänd vid extra bolagsstämma.

Vid Karo Bio ABs extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2005 beslöts följande.

Extra bolagsstämman i Karo Bio AB godkände styrelsens beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Nyemissionen omfattar högst 46 447 677 aktier, envar på nominellt 2 kronor, med följande villkor i sammandrag:
• Två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier
• Teckningskursen är 6 kronor per aktie
• Sista dag för handel i Karo Bio-aktien inklusive teckningsrätt är 19 oktober 2005
• Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är 24 oktober 2005
• Teckningstiden är 27 oktober till 10 november 2005
• Handel i teckningsrätter kommer ske under perioden 27 oktober till 7 november 2005
• Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Karo Bios direktregistrerade aktieägare med början omkring 26 oktober 2005
• Genom nyemissionen tillförs Karo Bio 278,7 miljoner kronor före transaktionskostnader förutsatt att emissionen fulltecknas

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20
Mobil: 070-942 95 20

Bertil Jungmar, Chief Financial Officer
Telefon: 08-608 60 52

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett innovativt företag inom området läkemedelsupptäckt och läkemedels¬utveckling som specialiserat sig på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel med fokus på metabola sjukdomar. Sedan 1998 är Karo Bio noterat på Stockholmsbörsen (KARO).
Företaget har utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare stadierna i läkemedelsframtagning genom att skaffa prekliniska resurser och kompetens för utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar. Karo Bio har en stark projektportfölj som framför allt är inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter.
Karo Bio har dessutom två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag för utveckling av innovativa behandlingsmetoder för folksjukdomar.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se.