Atrium Ljungberg AB

Extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 1 juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 14:01 CEST

Vid extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 1 juli 2003 godkände bolagsstämman det av LjungbergGruppen lämnade offentliga erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Celtica.

Erbjudandet innebär i sammandrag att LjungbergGruppen erbjuder 58 kronor kontant för varje aktie i Celtica. Anmälningsperioden löper under tiden 17 juni - 8 juli 2003.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40