Atrium Ljungberg AB

Extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) 2006-11-28

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:57 CET

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om apportemission
innebärande nyemission av 17 864 000 aktier av serie B mot vederlag av samtliga
aktier i Atrium Fastigheter AB. Teckningsberättigade är Konsumentföreningen
Stockholm med omnejd ekonomisk förening, Konsumentkooperationens
pensionsstiftelse samt Konsument-kooperationens pensionskassa,
försäkringsförening.

Med anledning av det föreslagna samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium
hade LjungbergGruppens nuvarande styrelseledamöter och suppleant ställt sina
platser till förfogande. Det beslutades att välja Laszlo Kriss, Gunnar
Andersson, Birgitta Holmström, Ulf Holmlund, Dag Klackenberg och Mats Israelsson
till styrelseledamöter samt Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg till
styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes
Laszlo Kriss till styrelseordförande. De avgående styrelseledamöterna Johan
Björkman och Peter Holmstedt samt styrelsesuppleanten Ola Holmström avtackades
för förtjänstfullt arbete.

Vid efterföljande styrelsemöte antecknades att samtliga aktier hade tecknats i
enlighet med bolagsstämmans beslut. I enlighet med begäran som mottagits av
styrelsen av medlemmar från familjerna Ljungberg och Holmström beslutade
styrelsen att registrera omvandling av 900 000 A-aktier till B-aktier. För att
de nyemitterade aktierna skall kunna handlas på den Nordiska Börsen i Stockholm
skall, då de nyemitterade aktierna utgör mer än tio procent av bolagets totala
antal aktier, prospekt upprättas och registreras hos Finansinspektionen. Bolaget
återkommer om tidplan för upprättande och registrering av prospekt.

Vid styrelsemötet fastställdes ledningsorganisationen för det sammanslagna
bolaget. Ledningen utgörs av Anders Nylander VD, Staffan Linde Vice VD, Ingalill
Berglund CFO, Micael Averborg Affärsområdeschef, Jens Halvarsson
Affärsområdeschef, Kristina Johnson Affärsområdeschef, Carola Lavén
Utvecklingschef och Magnus Alteskog Projektchef.


Stockholm 2006-11-29
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 40 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 16 eller 0730-26 19 16