Micro Bildelar

Extra bolagsstämma i Micro Holding godkände företrädesrättsemission om cirka 30 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:44 CET

Den extra bolagsstämman i Micro Holding godkände den 16 november 2006 styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Micro Holding enligt nedanstående:

- Nyemission av högst 73 767 200 aktier (antalet aktier som kan tecknas skall fastställas senare av styrelsen enligt nedanstående bemyndigande).
- Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter föreslås vara den 27 november 2006.
- Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning.
- Teckningsperioden är 29 november – 12 december 2006.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast fredagen den 17 november 2006:

- Fastställa vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med (dvs. antalet gamla aktier som erfordras för teckning av ny aktie), samt
- Fastställa vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. I samband härmed noterade stämman att styrelsens intention är att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Bolagsstämman beslutade också att ändra §§ 5 och 6 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är noterat på First North sedan 2000.