Nordea Bank AB

Extra bolagsstämma i Nordea AB (publ) om förändringen av den legala strukturen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 11:45 CEST

Förändringsprocessen för Nordeakoncernens legala struktur fortskrider enligt den tidigare tillkännagivna planen. Nordea Bank Danmark A/S och Nordea Bank Sverige AB (publ) har överförts från Nordea Bank Finland Abp till Nordea AB (publ) genom en intern försäljning. Överföringen av Nordea Bank Norge ASA slutförs när godkännandet från norska myndigheter erhållits.

Styrelsen för Nordea AB (publ) har idag beslutat att ansöka om oktroj för Nordea AB (publ), Nordeakoncernens moderbolag. Nordea AB (publ) blir koncernens operativa bankföretag i Sverige när Nordea Bank Sverige AB (publ) fusioneras in i företaget. Målet är därefter att etablera en struktur för Nordeakoncernen med en enda bank, Nordea AB (publ), som omvandlas till ett Europabolag med fortsatt säte i Sverige.

Omvandlingen av Nordea AB (publ) till ett operativt bankföretag under namnet Nordea Bank AB förutsätter ett godkännande från aktieägarna om en ändring av bolagsordningen. För detta ändamål hålls en extra bolagsstämma den 22 oktober 2003. Processen att omvandla Nordea AB till en enda bank och fusionen med Nordea Bank Sverige väntas vara slutförd i början av 2004.

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611