Panaxia Security AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PANAXIA SECURITY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:59 CEST

(NGM: PAXA)

Styrelsen föreslår att bredda ägarkretsen i dotterbolaget PanAlarm AB genom att en emission i PanAlarm AB riktas till aktieägarna i Panaxia Security AB (publ). Då emissionsbeslutet i PanAlarm AB kan komma att omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (2005:551) rörande vissa riktade emissioner kallas aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) till extra bolagsstämma den 6 september på Ekbacksvägen 24 i Bromma för att godkänna emissionsbeslutet i PanAlarm AB enligt följande:

Vid extra bolagsstämma i PanAlarm AB den 22 augusti 2007 beslöts att rikta en nyemission till aktieägarna i Panaxia Security AB (publ). Emissionsbeslutet innebär att aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) äger rätt att under perioden 8-22 oktober 2007 till en teckningskurs om 0,30 kronor teckna en (1) nyemitterad aktie i PanAlarm AB för varje tvåtal (2) innehavda aktier i Panaxia Security AB (publ). Totalt kan högst 109.564.000 aktier komma att ges ut. Tecknare av aktier i PanAlarm AB skall även vederlagsfritt erhålla en teckningsoption för varje nytecknad aktie. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en aktie i PanAlarm AB. Teckningsoptionens löptid skall vara 1 november 2007 - 30 april 2009 och teckningskursen 0,30 kronor. Totalt kan 109.564.000 teckningsoptioner komma att ges ut. Beslutet vid den extra bolagsstämman i PanAlarm AB den 22 augusti förutsätter ett godkännande av bolagsstämma i Panaxia Security AB (publ).

För anmälan till bolagsstämman se bifogad fil "Kallelse till extra bolagsstämma".

Stockholm den 23 augusti 2007
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD, tel 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se.
Göran Lundmark, CFO, tel 070-604 63 10, goran.lundmark@panaxia.se

Fakta om Panaxia Security
Panaxia Security, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, säkerhetstransporter och övervakning. Värdetransportuppdragen utförs alltid med säkerhetsutrustning som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Panaxia Security arbetar med bank-, post-, företags- och handelskunder samt kommuner och landsting i hela Sverige. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se