Perbio Science AB

Extra bolagsstämma i Perbio Science AB

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 18:46 CEST

Vid dagens extra bolagsstämma i Perbio Science AB beslöts att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att som nya ledamöter i styrelsen välja Paul M. Meister, Todd M. DuChene, Jacob Melander och Carl Johan Deuschl. Vidare beslöts att arvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Paul M. Meister som styrelsens ordförande.

Som tidigare meddelats är sista dagen för handel i Perbio-aktier på Stockholmsbörsen den 24 september 2003 och noteringen av aktien kommer följaktligen att upphöra från och med den 25 september 2003.