Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB godkänner företrädesemission om cirka 85 mkr

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:52 CET

Vid Precise Biometrics extra bolagsstämma som hölls i dag, måndagen den 13 november, togs beslut om godkännande av styrelsens beslut att genomföra en nyemission om ca 85 Mkr med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Syftet med emissionen är att skapa förutsättningar för bolaget att fokusera på aktiviteter som skapar lönsamhet och tar bolaget till ett positivt resultat.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 9 722 060 kr genom utgivande av högst 24 305 150 nya aktier. Villkoren ser i sammandrag ut som följer:

Tre (3) befintliga aktier skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie
Teckningskursen är 3,50 kronor per aktie
Emissionen är säkerställd i sin helhet genom avsiktsförklaringar och emissionsgarantier[1]
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 16 november 2006
Teckningstiden är från och med den 20 november till och med den 4 december 2006, eller det senare datum som styrelsen bestämmer


Tidplan för nyemissionen ser ut som följer:
16 november, 2006 Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Precise Biometrics AB:s aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen
14 november, 2006 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen
15 november, 2006 Offentliggörande av prospekt
20 november - 29 november, 2006 Handel med teckningsrätter
20 november - 4 december, 2006
Teckningstid


Finansiella rådgivare
Danske Markets är finansiell rådgivare till Precise Biometrics AB i samband med företrädesrättsemissionen.


[1] Ett garantikonsortium har ställt ut emissionsgarantier. Garanterna har förbundit sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av Precise Biometrics AB:s aktieägare, eller av annan utan företräde, till ett belopp om cirka 78 Mkr. Garanterna består av Christer Fåhraeus, Danske Bank A/S, Mats Nilsson, Rune F Löderup genom bolag, Martin Gren genom bolag, Provobis Holding AB, DNB Nor Absolute Return Investment AB, Lage Jonason AB, Rikard Akhtarzand, Hallington Ltd, Mangold FK AB, Mårten Öbrink, Krishan Investment AB, Christian Paulsson. Emissionen är därmed tillfullo säkerställd.


För ytterligare information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0730 35 67 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/