SSAB

Extra bolagsstämma i SSAB

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:03 CEST

Styrelsen för SSAB har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Bakgrunden är att bolagets balansräkning, efter försäljningen av rörverksamheten och det starka operativa kassaflödet sedan förvärvet av IPSCO, har återställts till en god nivå.

Förslaget syftar till att ge styrelsen ett instrument för att fram till årsstämman 2009 kunna justera kapitalstukturen i linje med koncernens finansiella mål.

Styrelsens förslag innebär att bemyndigandet får utnyttjas för förvärv genom OMX Nordiska Börsen Stockholm av maximalt 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget.

Styrelsen avser föreslå årsstämman 2009 att besluta om indragning av de egna aktier som återköpts genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Den extra bolagsstämman planeras att hållas i Stockholm den 22 oktober 2008. Kallelse kommer att utfärdas inom kort.

SSAB är en global tillverkare av stål i nischen höghållfasta och kylda stål, med en ledande position inom marknad och produktivitet. Vi utvecklar lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations Tfn. 08-45 45 729

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september, 2008 klockan 08.00.