Strand Interconnect AB

Extra bolagsstämma i Strand Interconnect

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 16:35 CEST

Vid extra bolagsstämma i Strand Interconnect AB (publ) i likvidation den 20 oktober i år framlades i enlighet med bestämmelserna i 13 kap 32 § aktiebolagslagen styrelsens och verkställande direktörens redovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2003. I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden.

Strand Interconnect AB, med säte i Norrköping, utvecklar och marknadsför egenproducerade substrat, avancerade mönsterkort för uppbyggnad av mikroelektroniska system eller Multi Chip-Moduler. Substraten Strand Interconnect producerar framställs med tunnfilmsteknik. Bolagets process ger förutsättningar att bygga mycket små, snabba och effektiva elektroniksystem.