Thalamus Networks AB

Extra bolagsstämma i Thalamus Networks AB

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:08 CEST

Vid extra bolagsstämma idag den 21 augusti 2007 beslutades att godkänna försäljningen av dotterbolaget Fiberdata Installation AB till bolagsledningen i bolaget. Försäljningen är ett led i renodlingen av verksamheten i Thalamus Networks.

För ytterligare information kontakta
Kristina Englund, VD Thalamus Networks AB, 08-635 95 93, 0703-27 70 33
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61


Om Thalamus Networks AB
Thalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och effektiviserar verksamheten för företag och verksamheter både inom offentlig och privat sektor. Lösningarna anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till kraftfulla konvergerade kommunikationsnät för hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, till exempel stadsnät.

I Thalamuskoncernen ingår företaget Fiberdata som bygger nät och levererar tjänster med fokus på kundspecifika lösningar som baseras på öppna standarder. I Thalamuskoncernen återfinns även bolaget PtoP IT-Consulting AB, som erbjuder företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljö.

Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista, har 165 medarbetare och omsatte 221 Mkr under 2006. För mer information, besök: www.thalamus.se