TMG International AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TMG INTERNATIONAL AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 15:06 CEST

Vid extra bolagsstämma i TMG International AB (publ) den 7 augusti 2007 fattades följande beslut:

Efter förslag av aktieägare i TMG International AB representerande 12,76% av rösterna i bolaget valdes Sven Ombudstvedt till ny styrelseledamot att komplettera styrelsen i bolaget, varefter styrelsens sammansättning utgörs av Joseph T. Gorman, (ordförande), Lawrence Chimerine, Stig Nordvall, Willy E. Wiik, Kent Hägglund och Sven Ombudstvedt. Vidare beslutades att Sven Ombudstvedt skall erhålla USD 125.000 i årligt styrelsearvode.

Riktad emission av teckningsoptioner till Sven Ombudstvedt.
Bolagsstämman beslutade att emittera 1.250.000 teckningsoptioner riktad till Sven Ombudstvedt. Varje teckningsoption skall medföra rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden den 15 december 2007 till och med 30 september 2009. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 1.250.000 kronor.


TMG International AB (ticker: TMGI på NGM EQUITY, www.ngm.se) utvecklar ledande teknologi inom gjutning av magnesium samt tillverkar utrustning för gjutning av komponenter i magnesium till bilindustrin. Bolaget har verksamhet i Europa (Norge, Sverige och Polen) och i Nordamerika (Mexiko och USA).