Carnegie

Extra bolagsstämman röstade för Carnegies förvärv av Max Matthiessen AB

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:37 CET

Den extra bolagsstämman i D. Carnegie & Co AB gav idag styrelsen bemyndigande att besluta om en apportemission på upp till 6 071 427 aktier i Carnegie till aktieägarna i Max Matthiessen, motsvarande cirka 856 miljoner kronor räknat på Carnegies aktiekurs vid offentliggörandet av affären i januari i år .

- Det är glädjande att kunna konstatera att Carnegies aktieägare tror på den här affären lika mycket som jag gör. Tillsammans kommer Carnegie och Max Matthiessen att bli ledande på den svenska marknaden när det gäller pensioner och långsiktigt sparande, säger Stig Vilhelmson, Carnegies CEO.

Apportemissionen motsvarar högst 7,8 procent av totalt antal utestående 77,573,027 aktier i Carnegie efter nyemissionen (inberäknat fullt nyttjande av det teckningsoptionsprogram som förfaller i april 2007). De nyemitterade aktierna kommer att bära rätt till utdelning för räkenskapsåret 2006 och omfattas av ett inlåsningsprogram som sträcker sig över 3 år. Givet godkännande från konkurrensverket beräknas förvärvet slutföras runt den 20 mars 2007.

Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Max Matthiessen och blir ett fristående affärsområde inom Carnegie. Max Matthiessen konsolideras i Carnegie per den 31 mars 2007, vilket innebär att Max Matthiessen ingår resultatmässigt i Carnegiekoncernen de tre sista kvartalen 2007. Carnegies beräknade kostnadsintervall för 2007 (som tidigare beräknats på helårssiffror för Max Matthiessen) justeras därmed ned med cirka 90 miljoner kronor och ligger mellan 2,0 och 2,1 miljarder kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, styrelseordförande, 08-407 35 01
Stig Vilhelmson, koncernchef, 08-676 86 01
Birgitta Henriksson, IR, 08-676 86 39


Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.