Utrikesdepartementet

Extra främjandemedel till ambassader och generalkonsulat

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:13 CEST

Regeringen har i dag fattat beslut om 4 miljoner kronor för exportfrämjande åtgärder vid ambassader och generalkonsulat.

- Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder. Regeringen vill genom ett aktivt exportfrämjande ta vara på globaliseringens möjligheter för att stärka den svenska konkurrenskraften, säger näringsminister Thomas Östros.

- Utrikesförvaltningen har en central roll när det gäller att främja svenska ekonomiska intressen i utlandet, säger näringsministern.

De extra medlen går till tolv ambassader och generalkonsulat på snabbväxande och dynamiska marknader som är särskilt intressanta för svenska företag.

Det är ambassaderna i Moskva, New Delhi, Peking, Pretoria, Tokyo och Washington samt generalkonsulaten i Hongkong, Kanton, Los Angeles, New York, Sankt Petersburg och Shanghai som får del av de extra medlen. Pengarna ska användas till särskilda marknadsaktiviteter i syfte att förbättra affärsmöjligheterna för svenska företag samt marknadsföra svensk kompetens och innovationsförmåga.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86