Miljödepartementet

Extra pengar till FN:s miljöprogram

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:25 CEST

Sverige bidrar med ytterligare fem miljoner kronor i projektstöd till FN:s miljöprogram UNEP, förutom det årliga bidraget på 20 miljoner kronor. Det beslutade miljöminister Lena Sommestad idag. 500 000 kronor av dessa går till UNEP: s arbete med att ta fram en global kemikaliestrategi.

- Arbetet med att skapa en global kemikaliestrategi är oerhört viktigt för att vi på sikt ska lyckas minska mängden farliga kemikalier som skadar människor och miljö. Sverige är ett av de länder som driver på arbetet och denna finansiering blir ett viktigt bidrag, säger miljöminister Lena Sommestad.

Två miljoner kronor går till arbetet med att skapa hållbar produktions- och konsumtionsmönster. Pengarna ska gå till det fortsatta arbetet med att följa upp världstoppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

- Hållbar konsumtion och produktion innebär att man vid produktion, användning och hantering av produkter fokuserar på att bland annat minimera användningen av farliga ämnen, effektivisera användningen av energi och andra naturresurser och att minska mängden avfall, säger miljöminister Lena Sommestad.

Återstående pengar fördelas bland annat till UNEP:s arbete med att ta fram en sötvattenstrategi samt för att öka deltagande av det civila samhället i det internationella miljöarbetet.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Läs mer

Fakta om FN:s miljöprogram (UNEP) (http://www.regeringen.se/sb/d/3413/a/20129)
Svensk strategi i FN:s miljöprogram 2004-2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/3413/a/20120)
Läs mer om Miljödepartementets arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/1583)
Läs mer om regeringens arbete med hållbar utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/1591)

Relaterade publikationer

Svensk UNEP-strategi perioden 2004-2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/497/a/13430)
Faktablad: Svensk strategi i FN:s miljöprogram UNEP (http://www.regeringen.se/sb/d/508/a/11685)

Externa länkar

UNEP:s webbplats (http://www.unep.org/)