Konjunkturinstitutet

Extra pressmöte om nyheter i Konjunkturbarometern

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:37 CET

- NY INDIKATOR SOM SAMMANFATTAR FÖRETAG OCH HUSHÅLL
Vi introducerar en ny indikator som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala stämningsläget i svensk ekonomi.

- KONJUNKTURBAROMETERN INNEHÅLLER BÅDE FÖRETAG OCH HUSHÅLL
Från och med nu är Konjunkturbarometern samlingsnamnet för två rapporter: Företagsbarometern och Hushållsbarometern som visar företagens respektive hushållens syn på ekonomin.

I Företagsbarometern intervjuar Konjunkturinstitutet varje månad 3000-7000 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Rapporten ges ut månads- och kvartalsvis. Det som skiljer månad och kvartal åt är att Företagsbarometern Kvartal innehåller fler företag och fler frågor.

I Hushållsbarometern intervjuar vi varje månad 1500 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt arbetslöshet, inflation och sparande. Undersökningen publiceras varje månad.

- REDOVISNINGEN AV RESULTATEN ÖVERENSSTÄMMER NUMERA MED EU:S PRAXIS Nytt är också att redovisningen av Företagsbarometerns resultat från och med detta nummer överensstämmer med såväl EU:s harmoniserade system som den praxis som funnits för Hushållsbarometern. Det innebär att resultaten relateras till den månad som enkäterna besvaras. Enkäterna besvaras under de första två veckorna i samma månad som resultaten publiceras.


Tid: Fredag den 23 februari, klockan 9.30

Plats: Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr, Stockholm

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern och Klas-Göran Warginger, ekonom presenterar nyheterna samt kommenterar senaste Konjunkturbarometern. Även Mats Dillén, generaldirektör, medverkar.

Konjunkturbarometern (företag och hushåll) publiceras kl 9.15 samma morgon och finns då att hämta i vår reception. Allt material publiceras även på www.konj.se.

Har du frågor kontakta gärna mig.
Välkommen!

Anna Maria Böök
Informationschef
Tel: 08-453 59 11, 070-250 23 07
e-post: annamaria.book@konj.se