Utbildningsdepartementet

Extra resurser till utbildningar inom Sveriges nätuniversitet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:28 CEST

För att bredda rekryteringen till högre utbildning föreslår regeringen att Sveriges nätuniversitet tillförs 100 miljoner kronor för att ge en extra ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent under 2004.

Sveriges nätuniversitet är en samverkan kring den IT-stödda distansundervisningen som skapades 2002. Syftet med denna samverkan är att den skall bidra till att öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till högre utbildning.

– Nätuniversitetet ökar i omfattning både beträffande kursutbud och antal studenter. Vi vill fortsätta att stimulera landets universitet och högskolor att erbjuda utbildning inom ramen för Sveriges nätuniversitet eftersom det ger fler människor möjlighet att läsa på högskolan, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

Stödet till Sveriges nätuniversitet innebär att det, precis som under 2003, ges en extra ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent för en stor del av distansundervisningen.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23