Linköpings kommun

Extra satsning på att förebygga brott

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 10:56 CEST

Linköpings kommun intensifierar arbetet för att stoppa unga från att fastna i kriminella miljöer. Två personer har nyligen börjat arbeta som brottsförebyggare.

Kommunstyrelsen har skjutit till pengar till två ettåriga projekttjänster som brottsförebyggande brobyggare. Brottsförebyggarna ska arbeta med ungdomar upp till 20 år, som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

De båda brottsförebyggarna ska arbeta uppsökande, motiverande och stödjande. De ska i första hand fokusera på de prioriterade stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. De båda projektanställda ska hjälpa till att skapa kontakter mellan ungdomarna och olika instanser, till exempel Sociala insatsgrupp, SIG.

I dag träffar SIG:s styrgrupp de nya brottsförebyggarna för första gången. I Sociala insatsgruppen samverkar polisen och olika kommunala verksamheter för att stödja den som vill lämna en kriminell livsstil, men också för att hjälpa den som är i riskzonen att inte fastan i en destruktiv livsstil.

– Att vi nu får två brottsförebyggare som kan röra sig bland Linköpings ungdomar är ett genombrott och stort steg när det gäller att inspirera till sysselsättning och meningsfull fritid. Jag ser att det behövs förebilder för ungdomar och att vi nu har två personer med en bakgrund som kan ge styrka och tilltro till framtiden och vuxenvärlden, säger kommunalråd Ann-Cathrine Hjerdt (M), ordförande i styrgruppen.

De nya tjänsterna finns på den brottsförebyggande gruppen inom Råd & Stöd.

För mer information kontakta kommunalråd Ann-Cathrine Hjerdt telefon 0761-04 58 00 eller Katharina Eklund, gruppledare på brottsförebyggande gruppen telefon 013-26 36 66, 0702-49 94 49

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.