Västra Götalandsregionen

Extra satsning på verksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:52 CEST

Handikappförvaltningen, överenskommelsen 2006:

En satsning på personer med autism eller ADHD, en tilläggsbeställning på 300 hörselrehabiliteringar och ett specialuppdrag angående CVI (Cerebral Vision Impairments). Detta är axplock av nyheterna i verksamhetsöverenskommelsen för 2006 mellan Handikappförvaltningen och regionens 12 Hälso- och sjukvårdsnämnder.

Ett genomgående drag i överenskommelserna för nästa år är alltså ökade satsningar på området neuropsykiatriska funktionshinder. Tre av fyra habiliteringsområden i regionen får särskilda medel för detta.
• För Habiliteringen i Skaraborg avsätts särskilda medel på närmare 1,3 Mkr, dels för fortsatt utveckling av en samverkansmodell för behandling av barn och ungdomar med ADHD, dels för utveckling inom autismområdet för vuxna.
• Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän får särskilda medel till Vägledarprojektet – ett treårigt projekt för personer med funktionsnedsättning inom området autismspektrumstörning och deras familjer.
• Habiliteringen Södra Älvsborg får också särskilda medel för kompetensförstärkning till en nystartad autismenhet. Habiliteringen Södra Älvsborg får totalt 2 Mkr i särskilda medel.

Överenskommelserna är klara på tjänstemannanivå, godkända av Styrelsen för Handikappverksamheten och kommer till beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnderna de närmaste veckorna.
– Vi är mycket nöjda, både med den samverkan som skett och med de generella nivåerna på indexuppräkningen i överenskommelsen. Naturligtvis är vi speciellt nöjda med de extra satsningar och uppdrag vi fått, säger Mikael Forslund.

Överenskommelsen i korthet

Habiliteringen Skaraborg
Särskilda medel till fortsatt utveckling av en samverkansmodell för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Särskilda medel för utveckling inom autismområdet för vuxna. En mer detaljerad uppföljning för Knoppaliden. Extra medel till läkemedel.

Habiliteringen Södra Älvsborg
2 Mkr till följande: Särskilda medel till att utveckla de medicinska insatserna. Särskilda medel till barnhjälpmedel. Särskilda medel för kompetens till nystartad autismenhet. Särskild uppföljning för ovanstående. Dessutom ytterligare medel till läkemedel.

Habiliteringen Göteborg och södra Bohuslän
Särskilda medel till Vägledarprojektet, för personer med funktionsnedsättning inom området autismspektrumstörning och deras familjer. Inkontinenshjälpmedelsbudget. Uppdrag angående samverkan med BUP. Ytterligare medel till läkemedel.

Habiliteringen FyrBoDal
Uppföljning på kommunnivå.

Hörsel- och dövverksamheten
Tilläggsbeställning på 300 extra hörselrehabiliteringar, som påbörjas redan 2005 för att möta den nationella vårdgarantin. Uppdrag att i samverkan med beställarna fortsätta utredningen kring förutsättningarna för en samlad hörselvård i Skaraborg.

Synverksamheten
Specialuppdrag angående utarbetande av regionövergripande habiliteringsprogram för barn med CVI.

Kontaktperson: Mats Larsson, informationschef, 0703 – 419 500.