Genovis

EXTRA STÄMMA I GENOVIS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:57 CET

Vid extra stämma i Genovis AB (publ) den 22 november 2006 fattades följande beslut:

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission, som fattades den 2 november 2006, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 161 208 kr genom nyemission av högst 2 903 020 aktier av serie B. Villkoren för emissionen innebär i korthet att bolagets aktieägare ges företräde att teckna de nyemitterade aktierna varvid 2 (två) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till kursen 7 kronor.
Avstämningsdag är den 27 november 2006.
Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 22 november 2006. Teckningstiden skall löpa under perioden 29 november - 13 december 2006.
Handel med teckningsrätter sker under perioden 29 november - 7 december.


Genovis AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson
VD Genovis AB, Tel: 046-286 22 35
e-mail: Sarah.Fredriksson@genovis.com
www.genovis.com


Kort information om Genovis:

Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning. Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att skapa nya effektiva läkemedel.