Linear AB

Extra stämman 8 april 2009 är inställd

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:55 CEST

(Aktietorget: LINE B)

Styrelsen i Linear AB har kallat till en extra stämma 8 april 2009 i syfte att bland annat byta firma, välja ny styrelse och godkänna två stycken riktade nyemissioner.
Denna stämma är inställd, på grund av att en del juridisk formalia kring förvärvs-avtalet med Maxpeak Ltd återstår, främst kopplat till dotterbolaget i Indien och annan utomeuropeisk verksamhet.

Ny dag för stämma kommer att kommuniceras senare under april. Eventuellt kommer denna stämma också bli ordinarie årsstämma.


Stockholm 2009-04-08

Linear AB (publ) gm Thomas Gustafsson, VD

För ytterligare information kontakta;
- Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20