De rödgröna i Region Skåne

Extra stöd till brukarföreningar genom psykiatrisatsning

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 13:14 CEST

Samarbeten med brukarföreningar är en viktig del i Region Skånes arbete med att utveckla psykiatrivården. I en extra satsning på skånsk psykiatri under 2016 ingår bidrag till SHEDO, som sprider kunskap om självskadebeteende, och Svenska OCD-förbundet, som stödjer personer med tvångssyndrom.

SHEDO har under flera år aktivt bidragit till att utveckla Region Skånes vård för personer med självskadebeteende och i höstas fick intresseföreningen bidrag för att under 2016 jobba med kunskapsspridning. SHEDO får nu ett extra stöd på 250 000 kronor för att utveckla sin interaktiva kommunikation och skapa en chatfunktion för att nå sin målgrupp.

– Det är många drabbade och anhöriga som hör av sig till oss för medmänskligt stöd i sina svåra situationer med självskadebeteende och ätstörningar. Genom att vi nu får möjlighet att utveckla vår stödverksamhet i form av en chatt kan vi under de tider chatten är öppen ge stöd i samma stund som de som söker det hör av sig, säger Conny Allaskog, projektledare för informationsprojektet Ego Nova, SHEDO.

Utveckling av vården för personer med självskadebeteende respektive tvångsyndrom, Obsessive-Compulsive Disorder, OCD, har båda varit prioriterade områden i Region Skånes strategiska plan för psykiatrin 2012-2014. I den strategiska planens slutrapport bedöms tidig upptäckt inom eller utanför sjukvården vara en viktig faktor för positiva behandlingsresultat.

Svenska OCD-förbundet har utbildat personal främst inom psykiatrin och primärvården sedan 2012. Nu får föreningen bidrag för ytterligare två utbildningsomgångar. 100 000 kronor i bidrag ska även räcka till två omgångar med stödgrupper för drabbade och deras anhöriga.

– Utbildningar är viktiga för att sprida kunskap om OCD. Det är en krånglig problematik där lidandet kan vara svårt för många i personalen att förstå. Vår fortsatta information kan förhoppningsvis öka lyhördheten inom vården. Stödgrupperna är också en viktig kunskapskälla, för drabbade och deras anhöriga. För att kunna ta till sig behandling kan det vara väldigt viktigt att träffa andra, få nya hoppfulla perspektiv och själv förstå att det går att förändra ett tvångsbeteende, säger Kerstin Evesson, ordförande i OCD-föreningen i Östra Skåne och Blekinge.

De rödgröna i Region Skåne ser SHEDO:s och OCD-förbundets kunskaper och erfarenheter som stora tillgångar för att kunna fortsätta utveckla vården för personer med psykisk ohälsa. Föreningarnas har dessutom unika möjligheter att nå personer och anhöriga i respektive målgrupper.

– Brukarföreningarna spelar stor roll för utvecklingen av psykiatrin. Deras kunskaper kan förbättra innehållet i den psykiatriska vården och deras erfarenheter bidrar till att minska fördomar om psykiska sjukdomar, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

För mer information, kontakta:
Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård: 0705-17 32 86
Conny Allaskog, SHEDO: 0735-56 50 17
Kerstin Evesson, ordförande i OCD-föreningen i Östra Skåne och Blekinge: 0703-84 20 35


Fakta SHEDO och Svenska OCD-förbundet

SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften: Att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, att ge stöd åt drabbade och anhöriga och med att arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom till exempel samverkan med psykiatrin.

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga. Det internationella namnet på tvångssyndrom är OCD (Obsessive Compulsive Disorder). 

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.