Västtrafik

Extrabussar löser problem med platsbrist på tåget

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:05 CET

Från och med måndagen den 6 november kommer extrabussar att köra skolelever från Munkedal till Uddevalla för att avlasta Bohuståget. Det är turen kl 7.38 från Munkedal C till Uddevalla Östra och turen tillbaka kl 15.35 som förstärks på vardagar fram till jullovet, till att börja med.

– Vi har haft väldigt mycket resande på de här två turerna och tyvärr har det lett till att folk fått stå. Det ska vara bekvämt att resa med Västtrafik och därför sätter vi nu in extrabussar, säger Mårten Ignell, affärsområdesansvarig för regiontrafiken på Västtrafik.
Resandet med Västtrafiks regionala tåg har ökat med 25 % sedan 2001. För att möta den ökade efterfrågan är alla tåg och vagnar som finns i trafik. Trots det är det problem med platsbrist på vissa turer. Många gymnasieelever som reser med tåget till och från skolan har tvingats stå hela eller delar av vägen.
– För oss är det väldigt glädjande att resandet utvecklas positivt men tyvärr har det drabbat en del av våra kunder. Extrabussar löser situationen tillfälligt tills vi får de tåg och mellanvagnar som är beställda och ska levereras hösten 2007, säger Mårten Ignell.


För mer information: Mårten Ignell, Affärsområdesansvarig regiontrafik Västtrafik,
0500-46 44 38 eller 0706-47 18 38

För förmedling av kontakter: Eva Jerninger, Informationsansvarig Västtrafik Fyrbodalsområdet, 0521-27 38 19 eller 0708-27 38 91
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.